Realizované stavby lešení

Kostelní věž Jiříkov

V Jiříkově nás čekal nelehký úkol, postavit lešení kolem historické kostelní věže. Byly použity nosníky k přemostění střechy.

Bytový dům Praha - chemické kotvy

Na stavbě lešení kolem bytového domu v Praze jsme použili závěsné lešení na chemických kotvách. Což přináší stavbaři finanční úsporu. Lešení totiž nestojí na chodníku, proto není nutné platit zábor.

Rozhledna Sněžník

V letošním roce jsme postavili lešení kolem Sněžnické Rozhledny Vzhledem k historickému charakteru rozhledny a její členitosti byla práce maximálně náročná, ale přesto jsme lešení postavili již za 4 dny.