Lešení Haluza nabízí levně a kvalitně:

> pronájem pojízdného lešení <

> stavbu lešení a jeho pronájem <

IČ: 725 94 349        DIČ: CZ7201072417

Podnikatel - majitel firmy Radek Haluza prosazuje systematický rozvoj společnosti,

včetně jejích procesů, jednoznačnou orientaci na zákazníky a kvalitu dodávaných služeb

s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí a na bezpečnost práce.

Naše společnost existuje od 4. ledna 2001. 

Rozběh prací byl zpočátku realizován s minimálním počtem pracovníků,

postupem času však požadavky zákazníků neustále narůstaly,

a proto s datem 1. dubna 2005 byla sepsána Smlouva o sdružení fyzických osob

mezi podnikatelem Radkem Haluzou a jeho bratrem panem Miroslavem Haluzou.

Způsob výkonu společné činnosti a vztahy mezi účastníky upravuje citovaná Smlouva o sdružení.

Současně bylo dohodnuto, že firma bude i nadále používat název

Radek Haluza.

 

Disponujeme vlastním technologickým vybavením i technickým zázemím,

které je potřebné ke kvalitní realizaci všech nabízených činností.

Jsme ryze českou společností.

Naším hlavním záměrem je odvádění solidní a pečlivé práce

s důrazem na kvalitu a ochranu životního prostředí při dodržování zásad bezpečnosti práce.

Předností společnosti je rychlost jednání a vstřícnost k požadavkům zákazníka.